Безмозглая голова

Начто и голова, когда ума въ ней н?тъ;

Вить я людскихъ головъ не жарю.

Нашедъ лисица харю,

Ей ето говоритъ: безмозгла ты мой св?тъ.

И мн? не надобна ни въ ужинъ, ни въ об?дъ.

❉❉❉❉

Категории стихотворения ✍Александр Сумароков: Безмозглая голова
×