Начатъ на месте семъ Екатерининъ домъ

Начатъ на м?ст? семъ ЕКАТЕРИНИНЪ домъ,

Которой имя днесь на св?т? яко громъ,

Когда онъ силою весь воздухъ проницаетъ:

Вселенна вся ЕЯ корону восклицаетъ.

❉❉❉❉

Категории стихотворения ✍Александр Сумароков: Начатъ на месте семъ Екатерининъ домъ