Разбивъ стаканъ, точить куски, а по оточке

Разбивъ стаканъ, точить куски, а по оточк?,

На всякомь тутъ кусочк?,

Поставить азъ;

Такъ будетъ изь стекла алмазь.

❉❉❉❉

Категории стихотворения ✍Александр Сумароков: Разбивъ стаканъ, точить куски, а по оточке