Я друга твоево люблю зракъ твой любя

Я друга твоево люблю зракъ твой любя;

Ево цалуючи, цалую я тебя:

Едина въ васъ душа, изь?стно мн? то д?ло;

Такъ думается мн?, одно у васъ и т?ло.

❉❉❉❉

Категории стихотворения ✍Александр Сумароков: Я друга твоево люблю зракъ твой любя
×