На мечь великаго князя Псковскаго Гавріила на которомъ золотомъ насечено: honorem meum nemini dabo

Се страшный Князя мечь Псковскаго Гавріила.

Съ нимъ чести ни кому своей не отдалъ онъ.

Да снидетъ отъ него на АЛЕКСАНДРА сила,

И съ срамомъ побежитъ отъ насъ Наполеонъ.

❉❉❉❉

Категории стихотворения ✍Гавриил Державин: На мечь великаго князя Псковскаго Гавріила на которомъ золотомъ насечено: honorem meum nemini dabo
×