Трава цукими

Трава цукими.

Поутру плывут над водою

клубы тумана…

❉❉❉❉

Категории стихотворения ✍Мидзухара Сюоси: Трава цукими
×