Да процвететъ Москва подобьемъ райска крина

Да процвететъ Москва подобьемъ райска крина:

Возобновляетъ Кремль и градъ ЕКАТЕРИНА.

Народы радостно на небо вопіютъ,

Младенцы изъ гробовъ то зрети востаютъ.

❉❉❉❉

Категории стихотворения ✍Александр Сумароков: Да процвететъ Москва подобьемъ райска крина